Chi tiết sản phẩm

Gạch Block M 17

Thông tin chi tiết

Gạch móng

Quy cách: 19x19x39