Chi tiết sản phẩm

M 13

Thông tin chi tiết

Kích thước, mẫu mã đa dạng.
Gach Terrazzo có  2 loại đã mài và chưa mài. Loại chưa mài có bề mặt nhám, phù hợp với các công trình có yêu cầu đặc biệt.