Giay Nham » Tin Tức Nội Bộ » SEO - CNTT - Thiết Kế Web» Những cập nhật Adwords bao gồm luôn cả loại hình chiến dịch hiển thị và tìm kiếm

Những cập nhật Adwords bao gồm luôn cả loại hình chiến dịch hiển thị và tìm kiếm

Vào tuần này, Google đã giới thiệu một loại hình chiến dịch mới, có tên là “mạng lưới tìm kiếm cùng lựa chọn hiển thị”. Điều này thay thế cho tùy chọn cũ là “những mạng lưới hiển thị và tìm kiếm.”


Cả những quảng cáo cho phép chạy trên Google Search, đối tác Google search và mạng lưới hiển thị của Google (GDN), nhưng Google cho hay rằng tùy chọn mới này cung cấp những kết quả tốt hơn trên GDN với những tỉ lệ click chuột trung bình cao hơn 35% và chi phí cho mỗi order trung bình thấp hơn 35%.

Mạng lưới tìm kiếm với lựa chọn hiển thị sử dụng các tín hiệu được cải thiện và các phương pháp tiên đoán khi nào và ở đâu mà những quảng cáo của bạn có khả năng thể hiện tốt nhất và thiết lập một thanh bar cao hơn để biết được khi nào cần làm cho chúng hiển thị. Điều này có nghĩa là những quảng cáo của bạn có nhiều được hiển thị chỉ với một số lượng nhỏ khách hàng tiềm năng, những khách hàng là những người có nhiều khả năng là đang quan tâm đến dịch vụ của bạn. Việc tách các chiến dịch hiển thị và tìm kiếm ra là một hành động tốt nhất. Dù đã có bản cập nhật này nhưng Google vẫn khuyến nghị những nhà làm quảng cáo tiếp tục vận hành những chiến dịch vận hành riêng biệt “cho tính linh hoạt có mục tiêu và ngân sách cũng như việc thiết lập giá bid tuyệt vời”.

Thế thì những ai nên sử dụng loại chiến dịch được cập nhật này và vận hành chiến dịch hiển thị và tìm kiếm được kết hợp?

Google đề xuất một tùy chọn kết hợp cho những người đã thực hiện thế với loại chiến dịch theo mạng lưới hiển thị và tìm kiếm và cho những ai không vận hành bất kì một chiến dịch hiển thị nào. Có lẽ, tùy chọn kết hợp này được thiết kế để khiến nó trở nên dễ dàng hơn cho những nhà làm quảng cáo kiểm tra để thăm dò ý kiến của mọi người trước khi thực hiện GDN. Tuy nhiên, tôi tìm ra rằng rất khó để nghĩ ra một viễn cảnh tại một nơi mà 1 nhà làm quảng cáo chạy những chiến dịch tìm kiếm không được đáp ứng tốt hơn bằng cách thiết lập 1 chiến dịch hiển thị riêng biệt; ít nhất nếu chỉ vì việc kiểm soát ngân sách.Tôi muốn nghe những suy nghĩ của các bạn khác hoặc những câu chuyện thành công khác bằng việc sử dụng loại chiến dịch kết hợp này.

Hãy liên hệ với http://www.tranlegroup.com/googleadwors.aspx để được tư vấn rõ hơn về điều này.
Khác